Tasarı Daha Fazla Eyaletlerarası Kablo Bariyeri Uygulamayı Hedefliyor 

Oregon'da eyaletlerarası karayolları üzerinde kablo bariyerler gerektirecek bir kanun tasarısı, 28'e 1 oyla senatodan geçmişti.

2014 yılının Eylül ayında Salem'deki l-5'te meydana gelen çarpışmada ölen iki kişiden adını alan Fritz-Fairchild Yasası, Oregon Ulaşım Bakanlığı'nı, eyaletlerarası karayollarında karşı şeritler arasındaki boşluğun 100 fit veya daha az olduğu yerlerde refüj bariyerleri kurulmasını tamamlamak için yönlendirecektir. 

Oregon State Hastanesi çalışanları Dr. Steven Fritz ve Cary Fairchild, l-5 üzerinde kuzeye seyahat eden bir taşıt, açık bir refüje geçtiğinde ve araçlarını çarptığında öldü.  

Senato Başkanı Peter Courtney, "24 Eylül tarihinde, iki fevkalade Oregonluyu trajik bir kazada kaybettik," dedi.  "Biz, kablo bariyerlerin işe yaradığını biliyoruz. Hayat kurtardıklarını biliyoruz.  Bu mevzuat, gelecekte hayat kurtaracak. "

Kablo bariyerler, 2014'te karayolunda meydana gelen iki ölümcül kazanın ardından çıkan geçici beyannamenin bir parçası olarak, Linn County'nin yanı sıra Salem boyunca uzanan l-5 koridorunun üzerine yerleştirilmiştir. 

Eyaletin en çok bariyer eksikliği görülen alanlar, l-5'in güneyi ve Interstate 84'ün doğusu dahil olmak üzere, Oregon'daki çoğunlukla kırsal alanları kapsamaktadır. 

Otoyol bölümü yöneticisi Paul Mather, "Eyaletlerarasının 100 mil kadarının daha kapanması gerekir," dedi.  "L-5'te yaklaşık 40 ve 84'te 60 (mil) kaldığını düşünüyorum."

O bölgenin bazı yerlerine, ölümlerin öncesinde finansman ve programlama tahsis edilmişti. 

Mather, "Kablo bariyerlerinin, eyaletlerarası karayollarımızda ölümleri engellemek için etkili ve proaktif bir yöntem olduğunu uzun zamandır kabul ediyoruz," şeklinde konuştu. 

2000 yılının Şubat ayında Oregon Ulaştırma Bakanlığı, Salem ve Wilsonville arasında l-5 boyunca kurulan üç kablo bariyerin, hem çapraz ölümlerde hem de çarpışmayla ilgili maliyetlerde azamla ile sonuçlandığını bildirdi.  Takip eden üç yıllık dönem boyunca, kablonun 22 mili monte edildi.  Kurulumdan sonraki bir buçuk yılda, hiç çapraz çarpışma meydana gelmedi. 

Kablo bariyer projesi, eyalet ulaştırma bakanlığı ile Lou Torres'e göre, zaten birkaç yıl boyunca gerçekleşmesi planlanan bir projeydi. 

Torres, "Trajik çapraz çarpışmalardan sonra, projeyi neredeyse hemen devreye soktuk," dedi.  "Beklemek istemedik."

Tasarı şimdi, değerlendirilmek üzere Oregon Temsilciler Meclisi'ne gidiyor. 

Kurulumların 21 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

(H/T: STATESMAN JOURNAL)